Toen het boek bijna naar de drukker ging, is het eerst door een aantal voor-lezers doorgenomen. Hoe spannend dit ook is, het is belangrijk dat ook de mensen waar het om en over gaat, zich kunnen herkennen in de materie. Vooraf heb ik dus samen met anderen gekeken wie er allemaal kritisch vóór zouden kunnen lezen. Uiteindelijk werden dat: Cliënten, hoogleraren, bestuurders, professionals, collega’s een wethouder, een antropoloog en de Secretaris Generaal van VWS. Allen hebben ze hun reactie gegeven. Deze reacties zijn ook in het boek gekomen.

pecha_018-kopie

Koos Groenewoud heeft zich gespecialiseerd in het schrijven van recensies van boeken. Hij heeft ook dit boek flink onder de loep genomen en hieronder zijn reactie:

Ondergetekende heeft veel ervaring in bijna alle sectoren van de markt, echter niet in het sociaal domein. Sterker nog. Ik gaf – om reputatieschade te voorkomen – een aantal jaren geleden mijn (huisvesting) onderzoekopdracht bij een gemeente terug om niet het risico te lopen verpletterd te worden tussen persoonlijke en politieke belangen van sommige stakeholders. Gelukkig kan het ook anders. Denk maar eens aan de gemeente Hollands Kroon.

Ik heb “De nieuwe route” met veel plezier en interesse gelezen. Doordat ik niet bekend ben met het sociaal domein, heeft het mij wel extra tijd en energie gekost om het boek te lezen en te recenseren. Ik heb het ook als burger en (voormalige) huurder gelezen en heb al lezende steeds meer bewondering gekregen voor uitvoerenden en hulpverleners. Bewondering en waardering heb ik ook voor Anke Siegers. Het boek KLOPT!

In een telefoongesprek met Anke Siegers op de dag nadat ik het boek uit had deelden wij ook grote zorgen over de medewerk(st)ers, managers, bestuurders en toezichthouders en (erger nog) consultants die nog bezig zijn met de oude en doodlopende route! Recent hebben we weer de gevolgen van die route kunnen zien. Een gemeente die zich niet meldt bij “Meester Visser doet uitspraak”, ze waren bang voor een slechte PR….Vorige week kreeg een andere gemeente er van langs bij Meester Reid. 

Burgers, huurders en zorgvragers zijn het spuugzat om niet gehoord te worden. De oude route loopt inderdaad dood. Het is een route die niet mogelijk en niet wenselijk is. Helaas zijn er nog heel veel leidinggevenden en bestuurders die zich blijven vastklampen aan deze verkeerde en verouderde route. De Nieuwe Route sluit aan bij de trends en ontwikkelingen in het sociaal domein, maar ook bij die daarbuiten. Als je bezig bent met burgerparticipatie, dan kan je niet om dit boek heen. lees meer…