afbeelding boek

Klik op de onderstaande link
Inkijkexemplaar De Nieuwe Route

Aanbevelingen

Vanwaar de onvrede in het sociaal domein? Anke Siegers laat zien dat de klassieke route van denken en doen de hoofdrolspelers – zorgbehoevenden en hun omgeving –  de autonomie ontzegt die ze verdienen en nodig hebben om kwaliteit te realiseren. Zelfs bij goedbedoelde pogingen om mensen meer verantwoordelijkheid ‘te geven.’  Het roer moet om. Het charmante van het boek is dat het niet eenvoudigweg een revolutionaire boodschap kraait, maar op vernieuwende praktijk gebaseerd laat zien hoe het echt anders kan, en wat daarvoor nodig is. John Grin, hoogleraar systeeminnovaties, Universiteit van Amsterdam

Must-read voor gemeenten en organisaties die willen samenwerken met alle betrokkenen rond kwesties in de zorg, het onderwijs, participatie, werk en inkomen. Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS

De Nieuwe Route geeft je nieuwe woorden en nieuwe wegen in het sociaal domein. Van “zo doen we dat hier altijd” naar “zo kan het ook”” Een boek dat al tien jaar geleden geschreven had moeten worden. Niels Schuddeboom, @Shakingtree, organisatieadviseur en ervaringsdeskundige

De Nieuwe Route is een boek dat laat zien waarin het in de grote transformaties binnen het sociaal domein en daarbuiten de komende jaren om draait. Een boek dat met hart en ziel is geschreven door Anke Siegers, een gepassioneerde en zeer ervaren veranderprofessional. Gert Jan Slump, criminoloog

Anke Siegers legt in De Nieuwe Route prachtig een aantal klassieke antropologische thema’s in ons zorgsysteem bloot: macht, status en reciprociteit. Voer voor antropologen dus! Een boek dat ook nog eens laat zien dat transformatie zich afspeelt in de chaos van het ondertussen. In De Nieuwe Route kijkt de auteur met een andere blik naar hoe we samen kunnen zorgen en leven. Voer voor antropologen dus! Annewiep Bloem, antropoloog

Anke vertelt in haar boek aan de hand van haar eigen ervaringen en observaties wat het gedachtegoed van de nieuwe route inhoudt. Ze deelt haar denkbeelden met heel veel mensen, ze deelt haar kennis en is zelf een goed voorbeeld van die nieuwe route. Een positief en open mens die met haar toegankelijkheid en dialoog veel mensen bereikt. Er komen vast  weer nieuwe aanvullingen die ze in haar boek zal integreren. Haar manier van denken is dynamisch en passend in deze nieuwe tijd waarin ‘turnen’ het keywoord is. Haar visie, de Nieuwe Route, is verbindend, inspirerend en helder verwoord. Echt een boek dat je in een team gebruikt, als onderlegger en inspiratiebron. Candida Kalf, teammanager WELLZO welzijnswerk

In dit vlot leesbare boek legt Anke Siegers uit hoe eigenaarschap teruggelegd kan worden waar het  hoort, namelijk bij de burger en zijn omgeving.  Ze bespreekt aan de hand van heldere voorbeelden hoe je komt van praten over naar meedenken met. Regie voeren en verantwoordelijkheid nemen staan daarbij centraal. Corien van Stam, Social Worker.

Door de trainingen over de Nieuwe Route zijn we ons bewust geworden van hoe je als hulpverlener werkelijk de regie bij de mensen zelf en hun betrokkenen laat. De resultaten hebben ons verrast! We zagen dat mensen met een hulpvraag tot veel meer in staat waren dan wij aanvankelijk dachten. Tineke van de Vliert, teamleider gebiedsteams

De Nieuwe Route draagt bij aan een systeemkanteling die hard nodig is binnen het sociaal domein maar ook daarbuiten. Jan Rotmans, hoogleraar transities en duurzaamheid

Dit boek is een aanrader voor iedereen die zo langzamerhand het onbehaaglijke gevoel begint te krijgen dat dit niet de bedoeling van de decentralisaties kan zijn geweest. Feilloos en vol geduld ontrafelt Anke de valkuilen van collectief veranderen en toont ons een andere weg. Het boek laat heel goed zien dat transformeren iets wezenlijk anders is dan re-organiseren en herordenen. De spijker op z’n kop; terug naar de mens of het gezin om wie het allemaal draait! In deze boodschap herken ik Anke Siegers als een absolute geestverwant. Marjet van Houten, senior adviseur Participatie, Movisie 

Nieuwe tijden vragen nieuwe uitdagingen. Vanaf 2015 krijgen gemeentes de kans om het eigenaarschap te delen. Geef vertrouwen en benoem de verantwoordelijkheid. Alleen dan wordt de zorg voor mensen uiteindelijk betaalbaar én menselijk! Structuren zijn nodig ,maar niet het doel. Ook de Nieuwe Route zal niet zonder betrokken en verantwoordelijkheid-nemende mensen kunnen, op welk niveau dan ook. Ook de bestuurder moet durven loslaten bij de start van een nieuwe route. Ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk de zorg zo menselijker is en minder kost. Cees Vos, Wethouder Sociaal domein