De Nieuwe Route

transformatie in het sociaal domein, samensturing met alle betrokkenen

Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de situatie nog van hen is. Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en bureaucratie. Dit moet en kan anders.

De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en systeemwereld.

Anke Siegers legt in De Nieuwe Route prachtig een aantal klassieke antropologische thema’s in ons zorgsysteem bloot: macht, status en reciprociteit. Voer voor antropologen dus!

Annewiep Bloem, antropoloog   

Het is een must read voor professionals en betrokkenen in het sociaal domein en hoort absoluut thuis op de boekenlijst van studenten in deze sector.

Koos Groenewoud, veranderkundige   

In dit vlot leesbare boek legt Anke Siegers uit hoe eigenaarschap teruggelegd
kan worden waar het hoort, namelijk bij de burger en zijn omgeving. Regie voeren en verantwoordelijkheid nemen staan daarbij centraal.

Corien van Stam, Social Worker.   

De Nieuwe Route draagt bij aan een systeemkanteling die hard nodig is binnen het sociaal domein maar ook daarbuiten.

Jan Rotmans, hoogleraar transities en duurzaamheid   

De Nieuwe Route is een boek dat laat zien waar het in de grote transformaties binnen het sociaal domein en daarbuiten de komende jaren om draait.

Gert Jan Slump, criminoloog   

De Nieuwe Route geeft je nieuwe woorden en nieuwe wegen in het sociaal domein. Een boek dat al tien jaar geleden geschreven had moeten worden.

Niels Schuddeboom, @Shakingtree, organisatieadviseur en ervaringsdeskundige   

Must-read voor gemeenten en organisaties die willen samenwerken met alle betrokkenen rond kwesties in de zorg, het onderwijs, participatie, werk en inkomen.

Erik Gerritsen, secretaris-generaal ministerie van VWS   

Het roer moet om. Het charmante van het boek is dat het niet eenvoudigweg een revolutionaire boodschap kraait, maar op vernieuwende praktijk gebaseerd laat zien hoe het echt anders kan, en wat daarvoor nodig is.

John Grin, hoogleraar systeeminnovaties, Universiteit van Amsterdam   

We zagen door de Nieuwe Route dat mensen met een hulpvraag tot veel meer in staat waren dan wij aanvankelijk dachten.

Tineke van de Vliert, teamleider gebiedsteams   

Feilloos en vol geduld ontrafelt Anke de valkuilen van collectief veranderen en toont ons een andere weg.

Marjet van Houten, senior adviseur Participatie, Movisie   

Ook de bestuurder moet durven loslaten bij de start van een Nieuwe Route. Ik ben er van overtuigd dat uiteindelijk de zorg zo menselijker is en minder kost.

Cees Vos, Wethouder Sociaal domein   

Haar manier van denken is dynamisch en passend in deze nieuwe tijd waarin ‘turnen’ het keywoord is. Echt een boek dat je in een team gebruikt, als onderlegger en inspiratiebron.

Candida Kalf, teammanager WELLZO welzijnswerk   

Impressie Lees-zing Boek

Nog net voor het einde van het jaar komt ie binnen. Er zijn mooie opnamen gemaakt van de Pecha Kucha lezing in November in Amersfoort en deze zijn nu gemonteerd en vrijgegeven. Voor wie van uitdaging houdt, het geven van een Pecha Kucha is er 1! Je hebt een strak...

Boekpresentatie – tekening

Wat een feest! Eigenwijs Als kind ervoer ik al dit een vreemde wereld is. Ik besloot toen al dat ik niet mee wou doen aan al dat vreemde gedoe van die volwassenen. Vooral op school was dit niet gemakkelijk. Op alle manieren probeerden ze mij het pad op te duwen van de...

Kan het ook simpeler?

De Nieuwe Route is een gekantelde manier van werken en leven in het sociaal domein, nou ja, eigenlijk in de gehele samenleving. Eindelijk is het boek er zodat mensen die samen met alle betrokkenen willen gaan besluiten de ins en outs na kunnen lezen. Want zo eenvoudig...

Gedragen door een zwerm

Toen ik twee en een half jaar geleden besloot zonder organisatie verder te gaan had ik niet kunnen dromen van de gevolgen. Diep van binnen wist ik dat het goed zou komen en dat het verhaal een vorm zou krijgen die bij me past, maar dat er zoveel mensen aan zouden...

Reacties van lezers

Toen het boek bijna naar de drukker ging, is het eerst door een aantal voor-lezers doorgenomen. Hoe spannend dit ook is, het is belangrijk dat ook de mensen waar het om en over gaat, zich kunnen herkennen in de materie. Vooraf heb ik dus samen met anderen gekeken wie...

Pecha kucha

Toen ik een aantal maanden geleden werd gevraagd om een presentatie te houden tijdens de Pecha Kucha avond leek me dat best een leuk idee. Het verhaal eens kort en bondig vertellen zou wellicht wel een goede oefening zijn. Gebruikelijk ben ik redelijk vrij in mijn...

Boeklancering

Over een paar weken verschijnt eindelijk het boek over de Nieuwe Route. Na bijna twee jaar schrijven, bijschaven, delen en aanscherpen is het op 8 december zover. Samen met Nederland Kantelt lanceren we het boek in Arnhem. U bent daar ook van harte welkom! (zie...